Καλάθι

για τις μικρές επιχειρήσεις ... μέχρι οργανισμούς ιδιωτικού & δημοσίου τομέα.

Ολοκληρωμένα πληροφοριακά σύστηματα

Οικογένεια ERP Antlantis

Προσφορές

Atlantis Entry I Εμπορική Διαχείριση

1.248,00

Η τιμή συμπεριλαμβάνει:

✓ Σύμβαση Νέων Εκδόσεων αξίας 288€ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
έως και 31/12/2021

Κατηγορία: Ετικέτες: ,
Περιγραφή

Πελάτες – Χρεώστες, Εισπράξεις
Προμηθευτές – Πιστωτές, Πληρωμές
Παραγγελίες Πωλήσεων – Αγορών
Παραστατικά Πωλήσεων – Αγορών
Πωλητές – Εισπράκτορες, Διαχείριση Λιανικών Πωλήσεων, Λοιπές Συναλλαγές
Αξιόγραφα, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών, Τράπεζες – Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Διαχείριση & Έλεγχος Αποθεμάτων – Ειδών, Αποθηκευτικοί Χώροι (3)
Χρώμα – Μέγεθος, Παραστατικά Αποθήκης
Εναλλακτικοί Κωδικοί
Ξένο Νόμισμα, Group Sets
Τιμολογιακές Πολιτικές (10)
Merging / Consolidation

Άδεια 1 Χρήστη