Καλάθι

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

60,00

Κατηγορία:
Περιγραφή

Παρέχονται υπηρεσίες Υποστήριξης στον χώρο σας

   Απομακρυσμένης υποστήριξης (Remote Desktop, Teamviewer, VNC, VPN)

Τηλεφωνικής Υποσττήριξης

Τιμή : 60,00€  / Ωρα Συν Φ.Π.Α.

 Βήμα 1o

Κατεβάστε και εκτελέστε την ειδική εφαρμογή και στην συνέχεια τηλεφωνήστε για υποστήριξη

 Βήμα 2ο
Φροντίστε για την πληρωμή του Χρόνου Υποστήριξης.
3301000.01